Política de Dades

LSSI:
En compliment d`allò establert a la llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s´indiquen les dades d´informació general d´aquest lloc web :
Titular : PROMOCIONES WINTERLOW, S.L.
Adreça : Arquitecte Falguera, 1, 08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS
Contacte : info@bcndeportiva.com
Dades Registrals : Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el Volum 30108, Foli 34, Full B-164878 C.I.F.: B-61464111

AVIS LEGAL:
El lloc web de Promociones Winterlow, S.L. en endavant BCN DEPORTIVA, té per objecte facilitar el coneixement a l´usuari en general de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis. BCN DEPORTIVA es reserva la facultat d´efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda en el seu web o en la seva configuració i presentació.
L´accés a aquest lloc implica l´acceptació del fet que BCN DEPORTIVA no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l´esmentat accés, o com a conseqüència de l´ús de la informació continguda en l´esmentat web o de l´accés a d´altres matèries d´internet a través dels enllaços d´aquest lloc web.
El copyright del material contingut en aquest lloc web es propietat de BCN DEPORTIVA i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o reproducció; per això és necessari el consentiment previ per escrit de BCN DEPORTIVA.
Les eventuals referències contingudes en el web de BCN DEPORTIVA en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de BCN DEPORTIVA.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
(Regulació de l´exercici dels drets previstos a la llei 15/1999 – LOPD)
Sense perjudici d`allò previst per la llei i indicat en cadascun dels formularis dels llocs web i de les seves pàgines web, quan l´usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la web el tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s´indiquin en el mateix formulari. El titular del web incorporarà les dades facilitades per l´usuari a un fitxer titularitat del mateix i degudament comunicat a l´Agència de Protecció de Dades.
Exercici dels drets d´accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la llei 15/99, LOPD:
L ´usuari podrá exercir el seu dret d´accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència “Tutela Drets LOPD” i adreçada a :
Nom : PROMOCIONES WINTERLOW, S.L.
Adreça : Apt.Correus 286 – 08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA)
O per e-mail a : info@bcndeportiva.com
C – Copyright BCN DEPORTIVA.


Publicidad:
Club BCN
BCN Organización deportiva
   © 2010 www.bcndeportiva.com    |    Erigin Disseny    |    Texto legal
93 428 61 61